Vision og strategi

Vision og strategi

for Alssundgymnasiet Sønderborg

Mission

AGS skal forberede unge til videregående uddannelse ved at stimulere deres interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion - og ved at give dem en solid almendannelse.

AGS skal skabe de bedste rammer for personlig udvikling og modning hos unge i et godt studiemiljø.

AGS vil tage hånd om sine elever, søge at udvikle deres særlige talenter og aktivt arbejde for, at de gennemfører uddannelsen.

Vision

AGS har tradition for samarbejde med parter uden for skolen, lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil fortsætte og udbygge dette samarbejde inden for skolens to profilområder: Science og Culture.

Vores vision er at skabe et innovativt miljø og arbejde på et højt fagligt niveau, hvor praksisnærhed og aktualitet udgør en vigtig del af uddannelsen.

Strategi

Uddannelsesprofiler, fagudbud og valgfag:

 • To stærke profiler i hhv. science og culture
 • Studieretninger med højt fagligt niveau og et givende fagligt samarbejde
 • Mulighed for mere end 4 A-niveauer
 • Arbejde med udvikling af fagene

Rammer, form, metode, pædagogik:

 • Tryghed i læringsmiljøet via faste rammer for samarbejdet i klassen og i grupper og via lærerfokus på social trivsel
 • Tilbud om og rammer for lektieværksted og videndeling
 • Plads til eksperimenterende pædagogisk arbejde
 • Fokus på at dyrke elevernes forskelligheder og særlige talenter (konkurrencer, camps etc.)

Organisering og organisatorisk læring:

 • Udvikling og støtte til metoder, processer og systemer, der fremmer videndeling blandt medarbejderne
 • Udbredt brug af og fysisk mulighed for arbejde i team/arbejdsgrupper/projektgrupper for såvel elever som alle skolens medarbejdere
 • Støtte til anledninger/arrangementer, hvor alle skolens medarbejdere får mulighed for at identificere sig med og udvikle fælles værdier

Samarbejde med andre (skoler, institutioner og andre eksterne - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt):

 • AGS samarbejder med områdets øvrige uddannelsesinstitutioner om at gøre Sønderborg så udfordrende og attraktiv som muligt som uddannelsesby for Alssundområdets unge
 • AGS skal til stadighed være en attraktiv samarbejdspartner og samarbejder i netværk med andre skoler, institutioner og eksterne både lokalt, nationalt og internationalt niveau
 • Lærerudvikling og lærersamarbejde understøttes via lokale/regionale netværk og nationalt organiseret efteruddannelse

Ejerskab

AGS skaber ejerskab til skolen:

 • som arbejdsplads for alle skolens medarbejdere i kraft af, at AGS' medarbejdere tilbydes gode rammer for at vedligeholde og udvikle sig individuelt og i fællesskab
 • gennem medindflydelse for skolens medarbejdere og elever via involvering, dialog og anerkendelse

 

/Godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. sept. 2012