Værdigrundlag

Værdigrundlag

for Alssundgymnasiet Sønderborg

Hvem er vi – hvad står vi for – hvordan realiserer vi vores værdier?

Vi er en moderne, åben skole hvor elevernes faglige og sociale trivsel og dannelse er i centrum. Vi er funderet på et solidt fagligt grundlag og arbejder kontinuerligt og seriøst med at give vores elever den bedst mulige gymnasiale uddannelse.

Vi udnytter samspillet mellem gymnasiets fag og de mange muligheder for at integrere omverdenen i skolens liv for at tilføre eleverne en helhedsopfattelse af dem selv og den verden de lever i. Det er vores ønske at uddanne engagerede, nysgerrige, harmoniske unge mennesker, som vil bidrage til og tage del i det omkringliggende samfund.

For hele skolen, ansatte og elever, er de bærende elementer medansvar, glæde, sammenhold og respekt.

Det betyder for os, at AGS er og skal være en skole

  • hvor alle udviser medansvarlighed
  • med plads til glæde og begejstring
  • der værner om sammenholdet
  • hvor gensidig respekt og anerkendelse er den naturlige og accepterede omgangsform

 

Undervisningen på AGS

En moderne skole skal forberede sine elever på et liv med store krav til den enkeltes faglige kunnen og samarbejdskompetencer. For at klæde dig på gør lærerne på AGS brug af en bred vifte af undervisningsformer, hvor både faglighed, tværfaglighed og sociale kompetencer er i fokus.

Du møder klasseundervisning, hvor dialogen mellem lærer og elev er i centrum, du bliver sat til kortere eller længere gruppearbejde, arbejder i par eller forbereder elevoplæg. Det kan også være, at læreren vælger at formidle det faglige stof. Valget af undervisningsform afhænger af stoffet.

Det er et mål for AGS at arbejde med elevaktiverende underrvisningsformer, så du kan forstå relevansen af det, du skal lære.  Vi synes især, at det er vigtigt at bringe samfundet/verdenen udenfor AGS ind i skolens faglige liv. Det opnår vi ved at bruge autentiske problemstillinger og tage på ekskursioner med fagligt fokus.

Vi er opmærksomme på, at vores elever er forskellige – både med hensyn til kulturer, typer og fagligt niveau. Derfor arbejder lærerne med undervisningsdifferentiering, således at du som elev bliver udfordret på netop den måde, du kan udvikle dig ved. Nogle har brug for mere hjælp til at erhverve den faglige viden end andre, og det sørger vi for at tage hensyn til. Andre ønsker mange udfordringer, som vi giver dem både igennem undervisningen og de mange ekstra aktiviteter, skolen tilbyder.

Vi stiller høje krav til os selv, men vi stiller også krav til dig som elev på AGS. Vi vil gerne have, at du møder med lyst til at lære, til at gå i dialog med både lærere og klassekammerater. Du skal møde forberedt til undervisningen og behandle andre med respekt og forståelse.

Hos os på AGS møder du engagerede undervisere og faglig undervisning, der udfordrer dig og udvikler dig mest muligt fagligt og personligt. Vi ønsker at arbejde innovativt og udviklingsorienteret, så du er garanteret en studentereksamen, der kan være et sikkert springbræt ud i din fremtid.