Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

på Alssundgymnasiet Sønderborg

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen.

Vurderingen af undervisningsmiljøet foretages mindst hver tredje år.

Se Elevtrivselsundersøgelsen fra 2016 her.

Handleplan 2017/2018 kan ses her.