Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

på Alssundgymnasiet Sønderborg

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen.

Vurderingen af undervisningsmiljøet foretages mindst hver tredje år.

Se Elevtrivselsundersøgelsen fra 2019 her.

Handleplan 2017/2018 kan ses her.

AGS deltager desuden i EU-socialfondens projekt "Fremskudt Trivselsberedskab", der skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald. Læs mere om projektet her.

Se gymnasiets antimobbestrategi her.