Undervisningen

på AGS

... gør brug af en bred vifte af undervisningsformer.


Du møder klasseundervisning med dialog mellem lærer og elev, bliver sat til kortere eller længere gruppearbejde, arbejder i par eller forbereder elevoplæg. Valget af undervisningsform afhænger af stoffet. Vi bruger vores elektroniske tavler til at skabe variation og lukke omverdenen ind i klasselokalerne.

Du møder engagerede undervisere og faglig undervisning, der udfordrer dig og udvikler dig mest muligt fagligt og personligt.

Vi ønsker at arbejde innovativt og udviklingsorienteret, så du er garanteret en studentereksamen, der kan være et sikkert springbræt ud i din fremtid.

Gratis Office 365-pakke til alle elever på AGS

Skolen forsyner dig med en gratis studieversion af Office 365, som er gældende, mens du er elev hos os. Det er derfor ikke nødvendigt, at du køber nogen Office-pakke.