Studievejledning

Studievejledning

Velkommen til studievejledningen på AGS

Kollektiv og individuel vejledning

På AGS er vi tre studievejledere, som vejleder dig i forhold til alt, hvad der har med gennemførelsen af din uddannelse på Alssundgymnasiet Sønderborg at gøre. Som hovedregel har du den samme vejleder i alle tre år, men det kan skifte, hvis du ændrer studieretning i 1.g.

Du kan selv opsøge studievejlederen i træffetiderne, som du kan se på denne side, eller du kan træffe individuelle aftaler via e-mail eller lectio. Er det en samtale, der tager længere tid, og som helst skal foregå uden afbrydelser, kan den ligge uden for de almindelige træffetider.

Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Kollektiv vejledning kan f.eks. dreje sig om:

 • Studieretning og valgfag
 • Uddannelsesarrangementer
 • Eksamen
 • Klasserumskultur
 • Studie og notatteknik

Individuel vejledning kan f.eks. dreje sig om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)
 • Du kan ønske, at klassens lærere får besked om dine studieforhold
 • Der kan være problemer angående aflevering af skriftligt arbejde
 • Du kunne have ønske om at få hjælp til studieteknik
 • Der kan være problemer med at organisere skolearbejde
 • Kroniske lidelser eller behandlinger i skoletiden
 • Ønske om studieretningsskift
 • Ønske om uddannelsesskift/ophør

Studievejledernes træffetider - se den enkeltes skema eller kontakt kontoret:

Martin Ladefoged 
Klasser: GF21-4, b24, d24, b23, d23, ab22, d22
Email: ma@ags.dk 

  

Kerry Anne Aalund Moeskjær
Klasser: GF21-2, GF21-3, m24, ms23, c23, c22, de22
Email: ke@ags.dk 

  

Camilla Oulund Todsen
Klasser: GF21-1, c24, e23, ms22, s22
Email: ct@ags.dk

 

Du kan også blive bedt om at komme til samtale hos din studievejleder. Det kan være lærerteamet for din klasse, din klasses ledelsesrepræsentant eller læsevejlederen, som har bedt studievejlederen indkalde dig. Eller det kan være vejlederen, der indkalder dig på grund af højt fravær eller manglende afleveringer.

De fleste problemer vil du kunne finde hjælp til at klare hos din studievejleder. Vejlederen har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig, så snart der opstår et problem, der har indflydelse på din skolegang. Du bør ikke vente, til problemet er blevet uoverskueligt.

Er der problemer, som er så store, at din vejleder ikke umiddelbart kan klare dem, er der mulighed for at hjælpe dig til at komme videre til mere specifik hjælp. Vi har bl.a. samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), studievalg, teamlærere, læsepædagog, psykolog, ledelse og mentorer. At gå til studievejleder er en ret, så det giver ikke fravær. Du skal blot give din lærer besked og så naturligvis gå tilbage til timen, når samtalen er slut.