Samfundsfag A, Engelsk A


”Man bliver god til at være kritisk og ikke tro på alt, hvad man hører. Både når det gælder det, du læser på internettet, men også i forhold til de mange historier i film og bøger om, hvordan vi mennesker egentlig er”.
Miriam Moos Nissen, elev på studieretning med samfundsfag og engelsk

Denne studieretning er for dig, der har en mening om det, der sker i samfundet, og gerne vil forholde dig nysgerrigt og kritisk til de mange påvirkninger fra den engelsksprogede kultur, du udsættes for hver eneste dag. Både samfundsfag og engelsk tager nemlig udgangspunkt i tidens aktuelle emner og dine egne erfaringer, fx når du lærer om velfærdssamfundet og udkants/vandkantsdanmark eller betydningen af youtube, twitter og facebook for den amerikanske valgkamp.

Med samfundsfag bliver du bedre rustet til at deltage i samfundsdebatten, fx om flygtninge, social ulighed og kampen om magten, fordi faget giver dig redskaberne til at forstå de bagvedliggende mekanismer i en stadig mere kompliceret, global verden.

Sprog og kultur forstås bedre, når man er der selv. Elever på studieretningen vil derfor få tilbudt at komme til USA i 3.g., som fx kunne være en kombineret rejse til Washington D.C. og New York, hvor du møder amerikanske high school-elever og deres familier helt tæt på, som for mange bliver en oplevelse, de tager med sig igennem hele livet.

Er du særligt interesseret i mennesker, er det oplagt at kombinere denne studieretning med valgfaget psykologi, hvor de samfundsmæssige perspektiver kan kobles til forståelsen af det enkelte menneskes tanker og handlinger. Er det stigende antal af psykiske diagnoser fx et produkt af samfundets opfattelse af sundhed, eller er folk faktisk blevet mere syge? 

Lige meget om emnet er folkesundhed, global klimapolitik, terrortrussel, identitetsdannelse eller amerikanske film og tv-serier, vil engelsk og samfundsfag supplere hinanden helt naturligt i den daglige undervisning, hvor du ikke kun lærer om, hvordan den store omverden påvirker dig, men også om, hvordan du kan påvirke den.

Husk i øvrigt, at du først skal vælge studieretning, EFTER du er startet på gymnasiet.

Se fag på Samfundsfag A, Engelsk A her

Adgangskortet.dk

På dette link kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til.