Organisation

Skolens ledelse består af rektor og tre uddannelsesledere. Rektor varetager den overordnede pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse. Det gælder også ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse i forhold til de givne regler.  Rektor er ansvarlig overfor skolens bestyrelse.

Rektor og uddannelseslederne varetager daglige planlægningsopgaver og har pædagogisk ledelsesansvar. I forlængelse deraf varetager uddannelseslederne personaleledelsen for et antal lærere.

Ledelsens opgaver er overordnet at forestå:

  • Strategisk ledelse
  • Personaleledelse
  • Pædagogisk og faglig ledelse
  • Kvalitetssikring
  • Udvikling
  • Drift
  • Økonomisk ledelse

Herudover har hvert ledelsesmedlem egne ansvarsområder. Se diagram for mere information.
Skolens forskellige organer kan ligeledes findes i diagramform.