Optagelse

på Alssundgymnasiet Sønderborg

Du skal søge om optagelse for at begynde på AGS, og normalt skal du søge via www.optagelse.dk.

Din uddannelsesvejleder på din skole kan hjælpe dig, hvis du har brug for det – ellers kan du også få fat i en UU-vejleder, som også kan svare på dine spørgsmål.

Du kan finde din UU-vejleder i Sønderborg her: http://uu-sonderborg.dk/ansatte-i-uu

Du er også meget velkommen til at ringe til én af vores studievejledere på skolen, så hjælper de dig. Ring på 74 42 05 01 og spørg efter en studievejleder.

Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat eller mangler nogle af folkeskolens afgangseksamener, kan du komme til en revurdering af din uddannelsesparathed eller en optagelsesprøve. Her kan du læse mere om uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøver.

Vi holder optagelsesprøver samt prøver i forbindelse med revurdering af uddannelsesparathed marts måned 

Uddannelsesparathedsvurdering og obligatorisk optagelsesprøve

Det enkelte gymnasium har mulighed for at foretage en vurdering eller en prøve af elever, som ikke kan optages direkte. Der er to forskellige prøver for:

a) Elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate af deres skole eller UU- vejleder, men som ønsker en gymnasial uddannelse. Her kan gymnasiet foretage en uddannelsesparathedsvurdering af eleven. (UPV)

b) Elever, som kommer med en anden baggrund, f.eks. fra andre skoletyper mv. Her skal eleven indstilles til en faglig optagelsesprøve (OPT)

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser på uvm.dk

Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige prøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.
Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en treårig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre treårige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Når du har fuldført prøverne, foretager vi en helhedsvurdering af din præstation, og resultatet sender vi dig pr. brev. Resultatet af prøverne sendes desuden til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vi glæder os til at møde dig på AGS!