Velkommen til AGS

Et gymnasium med lidt mere på hjerte

Alssundgymnasiet Sønderborg er en moderne skole, hvor der er plads til alle. Et gymnasium, der har lidt mere på hjerte, fordi nærhed, tryghed og engagement er nogle af vores vigtigste værdier. 

Undervisningen på AGS foregår i et trygt studiemiljø, hvor ”de fleste kender de fleste”, og hvor deltagelsen i forskellige andre aktiviteter og arrangementer ud over undervisningen er høj. Det være sig i skolens elevråd, miljøråd, festforeningen EA og fredAGSbaren i Underhuset. På AGS er der nemlig plads til alle og tid til den enkelte!

AGS har tradition for at have fagligheden som centralt omdrejningspunkt. En faglighed, som vi på AGS styrker med indsatsområderne Science og Culture.

Science, fordi naturvidenskab i alle dens afskygninger og anvendelser er så dybt integreret i vores samfund, og Culture, fordi kultur, kulturmødet og kulturforståelsen i en stadigt mere globaliseret og ”mindre” verden er blevet et centralt eksistensvilkår for os forældre og især for vores børn.

Derfor tilrettelægges dele af vores undervisning praksisnært. På AGS tror vi nemlig på, at en lidt anderledes og virkelighedsorienteret tilgang til fagene fremmer forståelsen.

Mange unge tænker tit de abstrakte begreber fra bøgerne ind i et eller andet nytteperspektiv: ”Hvad kan jeg bruge det til?”, og ”Hvad har det af konsekvenser for mig?” Det er derfor, vi gør noget særligt ud af en temadag om Kunstig Intelligens, som du kan se billeder af her. Det er derfor, vi har investeret i et nyt fødevarelaboratorium, hvor eleverne kan arbejde med ølbrygning, bagning og andre fødevarekemiske processer, som naturligt kombineres med studiebesøg på et bryggeri og Skærtoft Mølle. Og det er også derfor, vi arbejder med innovation for at finde værdiskabende løsninger på virkelighedens aktuelle problemstillinger. I sprogfagene betyder det, at man skal rejse ud for at møde kulturen og sproget der, hvor det leves og tales. Det kan måske lyde lidt flot, men på AGS vil vi netop gerne gå lidt længere for at følge med tidens udfordringer, så vi bedst muligt ruster de unge til en verden i evig forandring.

Du er altid velkommen til at komme og se skolen med egne øjne!