Obligatorisk optagelsesprøve

Obligatorisk optagelsesprøve (OPT)

 

En ansøger til studentereksamen (stx), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin førsteprioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på den skole, de kommer fra.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for. 

Der afholdes prøver i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog. Prøveformen er en mundtlig samtale. Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.