Nyhed

STUDENT 2020: Dimission

af Kasper C. Larsen

Nu nærmer den festlige studentertid sig med flotte og traditionsrige dage. I år bliver de praktiske omstændigheder omkring både hueceremonien og dimissionen lidt anderledes, men ellers er alt stor set, som det plejer. Heldigvis, for det er netop disse dage, som er båret af traditioner, vi alle er glade for og stolte af. 

Her kan du orientere dig i planerne for dimissionen d. 26. juni. Alle studenterne og deres forældre/værge har også fået tilsendt en invitation og et program i hhv. Lectio og e-boks, hvor flere af nedenstående informationer er uddybet.

 

DIMISSION | Fredag 26. juni

Vi har gjort vores allerbedste for, at denne traditionsrige dag skal blive festlig og hyggelig for alle.

Til dimissionen er det ”kun” den allernærmeste familie, som må tages med som gæster. Studenterne har fået et spørgeskema, hvor de skal angive, hvor mange gæster i den nærmeste familie, de vil invitere, så vi kan holde antallet af gæster inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Med ”allernærmeste” menes: mor, far og søskende. Dimission og fotografering foregår klassevis, se fremsendte invitation for tidspunkter.

Inden selve dimissionen samles studenterne i idrætshallen for at få taget et klassebillede. De skal derfor møde 15 minutter før dimissionen.

Selve dimissionen foregår i kantinen og tager 45 min., og adgangen til kantinen for pårørende sker gennem hovedindgangen. Selvom dimissionen også foregår klassevis, vil der stadig være sang, underholdning og tale af rektor.

Til orientering vedr. sundhedsmæssige forhold

Alle kontaktpunkter i kantinen etc. bliver sprittet af mellem hver dimission, og der lægges nye programmer på stolene. I må gerne gå ind og finde en plads, mens vi bliver klar med det sidste.

Skulle nogen af jer have brug for særlige hensyn så kontakt skolen på 74 42 05 01.

Efter dimissionen er skolen vært ved et ”lille glas”. Kantinen forlades gennem terrassedørene. Serveringen foregår udenfor (og i auditoriet, hvis vejret ikke er med os).

Til sidst vil vi bede jer forlade skolen ved at gå forbi det hejste Dannebrog gennem æbletræerne og ud til parkeringspladsen. (Reglerne foreskriver, at ind- og udgang ikke må være de samme af hensyn til smitterisikoen).

Vi glæder os til at ser jer alle – hver for sig

Tilbage