Nyhed

Nye datoer for optagelsesprøver på AGS

af Kasper C. Larsen

I forbindelse med Covid-19 ændres datoen for optagelsesprøven til den 19. juni kl. 10-14.

Aflysningen af folkeskolens afgangsprøver betyder, at de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse ophøjes til prøvekarakterer og dermed bliver overført til eksamensbeviset.

Afgivelsen af karakterer og den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering udskydes, og det betyder, at tidspunktet for den planlagte optagelsesprøve ændres. Du skal stadig leve op til optagelseskravene for at blive optagelsesberettiget til gymnasiet:

  • det faglige niveau fra den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering skal bekræftes ved standpunktskaraktererne i de fag, der (normalt) er lovbundne prøver i.
  • hvis niveauet ikke bekræftes, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være mindst 3,0 i de fag, der (normalt) er lovbundne prøver i.
  • hvis gennemsnittet af standpunktskaraktererne er mellem 2,0 og 3,0 i de fag, der (normalt) er lovbundne prøver i, skal du gennemføre en vejledningssamtale.
  • hvis du ikke bliver erklæret uddannelsesparat, men har opnået mindst 6,0 i standpunktskarakterer i de fag, der (normalt) er lovbundne prøver i.

Hvis du ikke lever op til optagelseskravene, vil du gennem e-boks blive indkaldt til en optagelsesprøve og samtale.

Optagelsesprøven afholdes den 19. juni kl. 10-14 på Alssundgymnasiet Sønderborg, Grundtvigs Allé 86, 6400 (mødetidspunkt kl. 9.30). Kontakt skolen i god tid, hvis du har brug for særlige hensyn f.eks. ordblindhed eller lignende, så du kan få forlænget tid.

Tilbage