Nøgletal

Skolen i tal

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, sikre, at følgende nøgletal er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet (jf. dog § 3, stk. 1):

Via dette link kan findes forskelligt statistisk materiale fra Undervisningsministeriet om blandt andet elevtal, klassekvotienter og andet.

Klik og se de forskellige nøgletal for Alssundgymnasiet Sønderborg.

Studenter fra 2015

 I 2015 dimitterede 163 studenter fra  Alssundgymnasiet Sønderborg. Årgangen fik et  eksamensresultat på 7,4 (landsgennemsnittet  ligger normalt på 7,2).

Antal studieretninger

AGS udbyder i skoleåret 2015/16 i alt 10 studieretninger:

  • 4 naturvidenskabelige
  • 3 samfundsvidenskabelige
  • 2 sproglige
  • 1 kreativ 

Faktuelle oplysninger

Antal elever: ca. 525
Gennemsnitlig klassekvotient: 28 elever
Antal medarbejdere: ca. 70 (heraf 55 lærere)