Nøgletal

Skolen i tal

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, sikre, at følgende nøgletal er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet (jf. dog § 3, stk. 1):

Via dette link kan findes forskelligt statistisk materiale fra Undervisningsministeriet om blandt andet elevtal, klassekvotienter og andet.

Klik og se de forskellige nøgletal for Alssundgymnasiet Sønderborg.

Studenter fra 2019

 I 2019 dimitterede 162 studenter fra  Alssundgymnasiet Sønderborg. Årgangen fik et  eksamensresultat på 7,3.

Antal studieretninger

AGS udbyder i skoleåret 2020/21 i alt 15 studieretninger:

  • 5 naturvidenskabelige
  • 2 samfundsvidenskabelige
  • 6 sproglige
  • 2 kreative 

Faktuelle oplysninger

Antal elever: 437
Gennemsnitlig klassekvotient: 25,7 elever
Antal medarbejdere: 54 (heraf 44 lærere)