Nøgletal

Skolen i tal

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, sikre, at følgende nøgletal er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet (jf. dog § 3, stk. 1):

Via dette link kan findes forskelligt statistisk materiale fra Undervisningsministeriet om blandt andet elevtal, klassekvotienter og andet.

På følgende link kan du se nøgletal for Alssundgymnasiet Sønderborg, herunder karakterer, antal fuldførte samt informationer om overgangen til videregående uddannelser:

Studenter fra 2021

 I 2021 dimitterede 119 studenter fra  Alssundgymnasiet Sønderborg.

Antal studieretninger

AGS udbyder i skoleåret 2021/22 i alt 15 studieretninger:

  • 5 naturvidenskabelige
  • 2 samfundsvidenskabelige
  • 6 sproglige
  • 2 kreative 

Faktuelle oplysninger

Antal elever: 381
Gennemsnitlig klassekvotient: 25,4 elever
Antal medarbejdere: 52 (heraf 38 lærere)