Mojn-NYT

Nyheder for tidligere elever

Her kan du se alle numre af Mojn-Nyt gennem tiderne med undtagelse af Mojn-Nyt 1983, som vi af uforklarlige grunde ikke kan finde et eneste eksemplar af. Det er muligt, at bladet ikke udkom det år, da foreningen var i sin vorden og endnu ikke havde fundet sine ben.

Hvis du har lyst til at lave et indlæg til det kommende nummer, der altid udgives i slutningen af november og udsendes til alle, der har betalt kontingentet, så send dit indlæg som en Word-fil med eventuelt billedmateriale til redaktøren på mailadressen li@ags.dk eller Flemming Grøn på mailadressen  fg@rimeco.dk.

Vi vil glæde os over hvert eneste indlæg uanset længde og indhold, men vi må selvfølgelig forbeholde os retten til at redigere i dette, både hvad angår omfang og indhold, hvis det forekommer relevant og nødvendigt.