Kvalitetsudvikling

Alssundgymnasiets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Kvalitetssystemet og evalueringsplanen

Som udbyder af en gymnasial uddannelse (stx) skal AGS i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11.01.05 (Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser):  

” …have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og undervisningen.”

Formålet med systemet er at sikre fortsat skoleudvikling. Dette indebærer, at skolens aktiviteter udsættes for løbende og systematiske evalueringer, der kan afdække eventuelle behov for ændringer i forhold til de mål skolen har sat sig – og som er beskrevet i love og bekendtgørelser. Systemet danner grundlag for at have et fokus på at skabe rammer, der kan udvikle den enkelte elev mest muligt – fagligt og personligt. Evalueringerne foretages og bearbejdes i en åben og konstruktiv forventning om, at alle deler en interesse i at forbedre og udvikle uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold på AGS.

Strategien for skolens selvevaluering bygger på skolens grundlæggende værdier. Det betyder at selvevalueringens resultater skal medvirke til at udvikle skolens faglige kvalitet og læringsstrategier samt forpligte den enkelte elev på at udvikle sit faglige og menneskelige potentiale. Det muliggøres igennem høj inddragelse af elever, medarbejdere og andre aktører.

På AGS arbejder vi dertil med forskellige indsatsområder for til stadighed at være opmærksomme på at udvikle en god arbejdsplads for både elever og medarbejdere samt for at imødekomme forandringer udefra og leve op til forventningerne til os som  skole.