Kompetencecenter

Kompetencecentret på AGS

På AGS er det vigtigt for os, at alle elever kommer bedst muligt igennem deres gymnasietid, også selvom man har svært ved fx at stave, at læse i almindeligt tempo eller ved at forstå matematikkens grundprincipper. Derfor har vi oprettet et Kompetencecenter, hvor tre lærere med hver deres speciale - læsevejledning, skrivevejledning og matematikvejledning - vil gøre alt for at hjælpe de elever, som ønsker lidt ekstra hjælp med deres studier. 

Læsevejledning

At gå i gymnasiet er ensbetydende med et større læsepensum og flere skriftlige opgaver end i folkeskolen. Hvis du synes, at det kan være lidt svært at overkomme, fordi du enten læser langsomt, snubler over ordene eller har svært ved at få dine gode tanker ned på papir, kan du få et hjælpende skub af skolens læsevejleder. På Alssundgymnasiet varetager læsevejlederen undervisningen af elever med behov for lidt ekstra hjælp.

De elever, der kommer i læsevejledningen, kan være dyslektikere (ordblinde), langsomme/svage læsere eller to-sprogede, der har specifikke vanskeligheder (læs mere om læsescreening og ordblindhed her) . Derudover er der også mulighed for elever med behov for hjælp til lektielæsning, hjælp til gode læsestrategier, ekstra hjælp til skriftlige afleveringer, ekstra undervisning i grammatik eller med ønske om at forøge læsehastighed at henvende sig til læsevejlederen for at få hjælp.

Skrivevejledning

Skrivevejledningen udbyder kursusforløb, der fokuserer på styrkelse af skrivekompetencer.

Her underviser vi i generelle skrivekompetencer og opgaveskrivning samt forbereder elever til de større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP).

Vi har kurser i eksempelvis tegnsætning, opgaveforståelse og bedre skriftsprog.

Vi hjælper også eleverne med at bruge APP-writer, der er et hjælpeprogram til læsning, stavning og grammatik. APP-writer kan bruges både i dansk, engelsk, spansk, tysk og fransk. Alle elever på AGS har adgang til dette program – uanset fagligt standpunkt.

Endvidere udbydes kurser for to-sprogede elever, som ønsker at forbedre deres skrivekompetencer.

Matematikvejledningen

I matematikvejledningen på AGS hjælper vi dig med at afdække og udbedre generelle matematikvanskeligheder. Det kan f.eks. være, at der er noget i grundskolen, som du ikke helt har forstået.  Når undervisningen i gymnasiet så fortsætter med at bygge ovenpå – som den gør i matematik – kan det være meget svært at nå at gøre noget ved det ”hul”, der er opstået

I matematikvejledningen finder vi ud af, hvilke ’huller’ du har, og vi hjælper dig med at lappe dem. Det gør vi blandt andet ved at tale om dem, repetere begreber og ved at knytte ting, du godt kan forstå, til de ting, du mangler.

Vi arbejder altså sammen om at lade din intuition hjælpe dig med at navigere i faget matematik. Vi hjælper dig med at udvikle strategier til, hvordan man lærer mest muligt i matematikundervisningen, og til hvad du selv kan gøre derhjemme.