Fastholdelsespolitik på Alssundgymnasiet Sønderborg

På Alssundgymnasiet ønsker vi at støtte den enkelte elev bedst muligt gennem uddannelsesforløbet.

Vores mål er at sikre, at eleverne trives fagligt og socialt og at vi med en tidlig forebyggende indsats kan fastholde eleven i sit ønske om at gennemføre uddannelsen og nå sit mål om en studentereksamen.

Vi har derfor udfærdiget en fastholdelsespolitik bestående af følgende:

  • En samlet fastholdelsesstrategi for skolen
  • En differentieret fastholdelsesindsats med en bred vifte at tiltag målrettet den enkelte elev.
  • Klare rammer og regler for arbejdet med fravær og fastholdelse

Læs hele AGS' fastholdelsespolitik her