Engelsk A, tysk/fransk A, samfundsfag B

Engelsk A, Tysk/Fransk A, Samfundsfag B

Klik på billedet for at se alle studieretningens fag

Kombinationen af sprog- og samfundsfag åbner dine øjne for den globaliserede verden og dennes muligheder. Den åbner op for forståelsen af din egen identitet i forhold til andre lande, ser muligheder i kommunikationen på tværs af landegrænser med den samfundsfaglige viden i bagagen. Sprogene i denne studieretning muliggør ikke bare bedre kommunikation, men giver dig en større forudsætning for et berigende møde med de engelsk- og tysktalende kulturer.

I samspillet mellem sprogene, kulturerne og samfundene lærer du også dig selv, din egen kultur, den sociale etikette og tænkemåde bedre at kende. I arbejdet med fagene ledes du mod nye indsigter, tanker og erkendelser. Det kan være via emner som f.eks. unge og uddannelse, ungdomskulturer, storbyliv, musikkultur og familiemønstre.

Studieretningen er interessant for dig, der ønsker at tale ubesværet tysk og interesserer dig for tysktalendes kultur og historie. På AGS møder du ikke bare engagerede lærere, der har hel eller delvis tysk baggrund, men også en undervisning, som byder på meget mere spændende kultur end den, man kan se fra motorvejen. I samspil mellem fagene skærpes din forståelse af unges muligheder i tysktalende lande, forståelsen af den politiske diskussion om f.eks. EU, neutralitet, integration og miljø. Med ubesværet tysk står du desuden med gode jobmuligheder på hånden inden for international handel, kommunikation, turisme, journalisme og studier i Tyskland.

AGS-elever deltager i Europæisk Ungdomsparlament i Sønderborg.

Frankrig har altid spillet en stor rolle i de politiske oprør i Europa. Tænk på revolutionen i 1789, ungdomsoprøret i 1968 og de gule veste i dag. Frankrig er som tidligere kolonimagt også et multikulturelt land, hvor de mange indvandrere fra hele verden på hver deres måde forandrer det politiske og kulturelle miljø. Det franske sprog tales af flere og flere og fremover bliver det et af verdens største sprog. Man taler også fransk i FN og EU og i internationale erhvervsvirksomheder. Så Frankrig og fransk er i bevægelse, og det er altid interessant – også for en dansker.

Hvad enten det er Storbritanniens Brexit, det amerikanske præsidentvalg eller en sammenligning af brugen af sociale medier i USA og i Danmark, giver kombinationen af samfundsfag og engelsk optimale muligheder for at undersøge spændende samfundsmæssige forhold. Du lærer at bruge internettet til at samle information – og at forholde dig kritisk til den. Hvor meget kan man fx stole på en meningsmåling? Hvor meget bør politikere følge dem? Og så stiller sprogfaget engelsk dig selvfølgelig også i en favorabel position til at blive bedre til at tale det sprog, der i vores globaliserede verden åbner mange døre inden for både uddannelse og erhverv.

På AGS bestræber vi os på at komme ud og mærke kulturen, hvor den er. Det kan f.eks. være studieture til engelsksprogede eller tysksprogede lande.

Du er sammen med din klasse selv med til at sætte præg på, hvilket fokus din sproglige og samfundsvidenskabelige studieretning får.

Dine mulighed for valgfag spænder vidt, lige fra idræt og billedkunst til erhvervsøkonomi og innovation. Se en oversigt over alle dine fag i studieretningen her.

Husk i øvrigt, at du først skal vælge studieretning, EFTER du er startet på gymnasiet.