Byg en bro til din videre uddannelse

På AGS arbejder vi med forskellige brobygningsaktiviteter mellem folkeskole og gymnasium og mellem gymnasium og de videregående uddannelser.

Læs om brobygning for 8.-klasser her.

Læs om brobygning for 9. og 10-klasser her.

Formålet med de forskellige aktiviteter er at skabe en god overgang og en naturlig forlængelse af vores elevers uddannelsesforløb. Det kan være svært som ny elev at afkode og indlære andre strategier, end dem man er vant til fra sin tidligere skole. Ved at skabe et bånd mellem de forskellige trin i elevens uddannelsesforløb ønsker vi at gøre det lettere at lære de nye rutiner og læringsstrategier.

Skolen afholder hvert år brobygningsforløb for 8.-10 klasse i samarbejde med kommunes UU-vejledning, hvor interesserede elever kan opleve, hvorledes en gymnasiedag er struktureret og få en forsag på den undervisning, der finder sted på AGS.

AGS er dertil aktiv partner i Ny Nordisk Skole (NNS) samarbejdet med en lokal folkeskole som samarbejdspartner, og vi afholder Dansk Naturvidenskabsfestival hvert andet år, hvor 5.-6.-klasses elever inviteres til undervisningsdage på skolen. Dertil planlægges en 9.-klasses dag, hvor folkeskolens elever får undervisning i fx sprog, naturvidenskabelige fag og kreative fag.

Når du er begyndt at studere på AGS i 1.g, er der i dit skema hver uge en studietime, hvis formål blandt andet er at give dig hjælp til at navigere i skolens intra-system, at få hul på opgaveskrivning og at blive introduceret til skolens mange tilbud og sociale aktiviteter.

I efteråret i din 3.g er der mulighed for at komme i studiepraktik på den videregående uddannelse, du har udset dig.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse mere om forskellige brobygningsforløb på UU's hjemmeside og på brobygning.net