Samfundsfag A, engelsk A

Samfundsfag A, Engelsk A

Klik på billedet for at se alle studieretningens fag

Præsentationsvideo SA- EN

AGS-elever deltager i Europæisk Ungdomsparlament i Sønderborg.

Denne studieretning er for dig, der har en mening om det, der sker i samfundet, og gerne vil forholde dig nysgerrigt og kritisk til de mange påvirkninger fra den engelsksprogede kultur, du udsættes for hver eneste dag. Både samfundsfag og engelsk tager nemlig udgangspunkt i tidens aktuelle emner og dine egne erfaringer, fx når du lærer om velfærdssamfundet og udkants/vandkantsdanmark eller betydningen af youtube, twitter og facebook for den amerikanske valgkamp.

Med samfundsfag bliver du bedre rustet til at deltage i samfundsdebatten, fx om flygtninge, social ulighed og kampen om magten, fordi faget giver dig redskaberne til at forstå de bagvedliggende mekanismer i en stadig mere kompliceret, global verden.

Sprog og kultur forstås bedre, når man er der selv. Elever på studieretningen vil derfor få tilbudt at komme til et engelsktalende land på studietur, som fx kunne være England, Irland eller Gibraltar. Du er selv med til at bestemme, hvor turen går hen. Som elev får man også mulighed for at deltage i arrangementer som Det Europæiske Ungdomsparlament, hvor mere end 20.000 unge fra 35 lande mødes og forvandles til delegerede i multinationale udvalg, der behandler forskellige emner og udarbejder et beslutningsforslag, der bliver drøftet i plenarforsamlingen. Du kan læse mere om projektet her.

Er du særligt interesseret i mennesker, er det oplagt at kombinere denne studieretning med valgfaget psykologi, hvor de samfundsmæssige perspektiver kan kobles til forståelsen af det enkelte menneskes tanker og handlinger. Er det stigende antal af psykiske diagnoser fx et produkt af samfundets opfattelse af sundhed, eller er folk faktisk blevet mere syge? 


”Man bliver god til at være kritisk og
ikke tro på alt, hvad man hører. Både
når det gælder det, du læser på inter-
nettet, men også i forhold til de mange
historier i film og bøger om, hvordan vi
mennesker egentlig er”.

Miriam Moos Nissen
Elev på studieretning med samfundsfag og engelsk

Lige meget om emnet er folkesundhed, global klimapolitik, terrortrussel, identitetsdannelse eller amerikanske film og tv-serier, vil engelsk og samfundsfag supplere hinanden helt naturligt i den daglige undervisning, hvor du ikke kun lærer om, hvordan den store omverden påvirker dig, men også om, hvordan du kan påvirke den.

Husk i øvrigt, at du først skal vælge studieretning, EFTER du er startet på gymnasiet.

Se fag på Samfundsfag A, Engelsk A her