Biologi A, kemi B

Biologi A, kemi B

Klik på billedet for at se alle studieretningens fag

Er du interesseret i miljø, natur, genteknologi, lægemidler, forskning eller hvordan kroppen fungerer, så er ”Biologi A, Kemi B”-studieretningen lige noget for dig.

Biologi-kemi er en studieretning med en praktisk tilgang, hvor man ikke kun sidder i klasseværelset og tager noter. AGS har tradition for at tage ud i felten, og vores beliggenhed med gåafstand til skoven og havet er i denne forbindelse en sand gave. Det er også her, vi plejer at dissekere organer, besøge økologiske landmænd og et rensningsanlæg samt deltage i BiologiOlympiaden. Mange af eleverne fra denne studieretning er desuden aktive i AGS´ progressive miljøråd ”GreenTeam”.

Kemi og biologi er begge eksperimentelle fag, hvor man ud over feltarbejdet også har mulighed for at afprøve teorier i laboratoriet. I biologi kan man f.eks. få mulighed for at dissekere organer eller lave forsøg med din egen krop. Det kan fx være at måle dit stofskifte, din muskelstyrke eller din lungevolumen – og du får også mulighed for at se på, hvordan forskellige livsstile påvirker din sundhed – fx igennem måling af effekterne af rygning, alkohol, kaffe og energidrikke.

I kemi lærer man om kemiske forbindelsers egenskaber, som bl.a. kan udnyttes i forbindelse med bio- og nanoteknologi, fremstilling af lægemidler, biokemiske processer, fødevareproduktion og miljøforskning. Kemi giver derfor også et bedre fundament for at diskutere sundhed – bl.a. ved hjælp af kendskab til miljøkemi, hvor man kigger på, hvordan mennesket og andre levende organismer påvirkes af kemikalier. I kemi kan man også undersøge phosphat-indhold i vand fra rensningsanlægget og dermed bruge den kemiske baggrund til at forstå de biologiske processer.

Man kan selv vælge at præge sin studieretning yderligere. Er du mest interesseret i at forstå menneskets indre, kunne psykologi være et fint supplement til biologi og kemi og dermed være den afgørende brik til at forstå, hvordan vi mennesker er skruet sammen. Har miljøet fanget din interesse, kan samfundsfag være med til at forstå, hvilke politiske, økonomiske og samfundsmæssige udfordringer der kan være, når vi skal løse globale miljøudfordringer.

Valgfaget kunne også være noget helt tredje – valget er dit. Se en oversigt over alle dine fag i studieretningen her.

Husk i øvrigt, at du først skal vælge studieretning, EFTER du er startet på gymnasiet.


”Biologi i studieretningen giver dig et
virkeligt stort indblik i alle aspekter af
menneskekroppen og naturen – og så
får man mulighed for at se det med
egne øjne i stedet for kun at sidde og
læse bøger hele tiden”.

Patrick Schwebel
Elev på studieretning med biologi