Film om studieretningerne

Matematik A, Fysik A/B, Kemi B

Bioteknologi A, matematik A, fysik B

Biologi A, Idræt B, kemi B

Biologi A, kemi B

Samfundsfag A, Engelsk A

Samfundsfag A, matematik A

Musik A, engelsk A

Musik A, matematik A

Engelsk A, spansk/fransk/tysk A, latin C

Engelsk A, tysk A, samfundsfag B

Engelsk A, fransk A, samfundsfag B