Forsikring

på Alssundgymnasiet Sønderborg

Elevforsikring

Alssundgymnasiet Sønderborg og andre gymnasier har ikke lovgivningsmæssig hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for skolens elever. Hvis en elev kommer til skade på skolen, f.eks. i forbindelse med idræt, er vedkommende altså ikke dækket af nogen skoleforsikring. Skolen vil derfor opfordre forældre og elever til selv at tegne en ulykkesforsikring, der også dækker i skoletiden.

Elever, der udfører lønnet arbejde på skolen, f.eks. som bogopsættere på biblioteket, vil dog være omfattet af skolens arbejdsskadeforsikring, hvis de kommer til skade i forbindelse med arbejdet.

I forbindelse med studieture til udlandet vil skolen stille krav om, at alle de deltagende elever har en syge- og hjemtransportforsikring enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af en rejsesygeforsikring (se Studierejser og ekskursioner).