Statens Uddannelsesstøtte

Ansøgning om SU

Er du elev på en ungdomsuddannelse, og er du fyldt 18 år, så er du berettiget til SU.
Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.
Du søger SU via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NEM ID, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager noget tid at få NEM ID, så sørg for at bestille den i god tid. På den måde er du sikker på at få din SU til tiden.

Du skal være 18 år
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan som sagt tidligst søge SU i minSU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Eksempel 1: Du fylder 18 år i august. Altså kan du først få SU fra den 1. oktober. Du kan derfor tidligst søge SU via minSU den 1. september.
Eksempel 2: Du fylder 18 år den 1. oktober. Da dette er startdatoen for et nyt SU-kvartal, vil du først kunne få SU fra 1. januar. Du kan derfor tidligst søge SU fra 1. december.

På Alssundgymnasiet kan du kontakte Ilona Tschiskale for hjælp og vejledning i forbindelse med SU ansøgninger (it@ags.dk).

Læs mere på www.su.dk.