Bestyrelsen

for Alssundgymnasiet Sønderborg

R&D Director Jens Jørgen Nielsen (formand), Linak A/S (med stemmeret)

Byrådsmedlem Thomas Worm Larsen (med stemmeret)

Skoleleder Claus Brink Christensen (næstformand) Broager Skole (med stemmeret)

Lektor Ib Christensen, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet (med stemmeret)

Souschef Tina Regelsen, Sønderborg Musikskole (med stemmeret)

Medarbejderrepræsentant Kasper C. Larsen, Alssundgymnasiet Sønderborg (med stemmeret)

Medarbejderrepræsentant Peter Andreas Rasmussen, Alssundgymnasiet Sønderborg (uden stemmeret)

Gymnasieelev Sidse Marie Lyngby, s19, Alssundsgymnasiet Sønderborg (med stemmeret)

Gymnasieelev Mette Uldall Juhl, rs20, Alssundsgymnasiet Sønderborg (uden stemmeret)

TILFORORDNEDE

Konstitueret Rektor Jens Verdoner (sekretær)