Bestyrelsen

for Alssundgymnasiet Sønderborg

R&D Director Jens Jørgen Nielsen (formand), Linak A/S (med stemmeret)

Byrådsmedlem Tage Petersen (med stemmeret)

Skoleleder Claus Brink Christensen (næstformand) Broager Skole (med stemmeret)

Lektor v. Mads Clausen Instituttet Arne Bilberg, Syddansk Universitet (med stemmeret)

Projektleder Tanja Maria Have, SET-Sønderborg (med stemmeret)

Medarbejderrepræsentant Peter Andreas Rasmussen, Alssundgymnasiet Sønderborg (med stemmeret)

Medarbejderrepræsentant Bjarne Toft, Alssundgymnasiet Sønderborg (uden stemmeret)

Gymnasieelev Nadia Pawlowski, ux18, Alssundsgymnasiet Sønderborg (med stemmeret)

Gymnasieelev Jonas Ravn, x17Alssundsgymnasiet Sønderborg (uden stemmeret)

TILFORORDNEDE

Rektor Per Møller, sekretær

Uddannelsesleder Jens Verdoner, protokolfører