Ledige stillinger

Én stilling/uddannelsesstilling i oldtidskundskab, latin sammen med et andet gymnasierelevant fag

Ved Alssundgymnasiet Sønderborg opslås én stilling/uddannelsesstilling i ovennævnte fag til besættelse pr. 1. august 2018. Dog vil kandidater med historie som det andet gymnasierelevante fag have begrænset interesse.

Alssundgymnasiet er et alment gymnasium med ca. 475 elever, 43 lærere og 11 teknisk-administrative medarbejdere. Vi har glade og lærevillige elever, der søger skolen pga. af trygheden og det faglige niveau. Mange af skolens elever deltager i konkurrencer og arrangementer ved andre institutioner, men bruger også meget tid på forberedelse, fester og fritidsarbejde.

For os ligger nøglen til læring i praktisk anvendelse af viden, samt faglige oplevelser for livet. Derfor søger vi at aktivere det faglige med en ud-af-bogen-pædagogik. Det, tror vi, er vejen fra pensum til aha! Vi har gennem mange år gode erfaringer hermed inden for naturvidenskab, men de sidste 5-6 år har vi udbredt det til alle fag. Vi satser således både på ”Science” og ”Culture”.

Skolen stiller en bærbar computer og en arbejdsplads til rådighed for alle ansatte, men vigtigst af alt har vi flere kvadratmeter og højere til loftet end de fleste andre skoler – og vi forventer, at du gør brug af begge dele.

Alssundgymnasiet Sønderborg lægger vægt på mangfoldighed. Alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge de opslåede stillinger.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til konstitueret rektor Jens Carsten Verdoner på tlf. 74 42 05 01, mail jv@ags.dk. For flere oplysninger om skolen, se www.ags.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 28. maj 2018 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt løbende.

Alssundgymnasiet Sønderborg søger matematiklærer

Ved Alssundgymnasiet Sønderborg opslås en timerest i matematik til besættelse pr. 1. august 2018. Timetallet svarer ca. til en halv stilling. Der kan være mulighed for en fast stilling på sigt. Ansøgere bedes oplyse, hvilke andre fag de kan undervise i.

Alssundgymnasiet er et alment gymnasium med ca. 475 elever, 43 lærere og 11 teknisk-administrative medarbejdere.

Vi har glade og lærevillige elever, der søger skolen pga. af trygheden og det faglige niveau. Mange af skolens elever deltager i konkurrencer og arrangementer ved andre institutioner, men bruger også meget tid på forberedelse, fester og fritidsarbejde.

For os ligger nøglen til læring i praktisk anvendelse af viden, samt faglige oplevelser for livet. Derfor søger vi at aktivere det faglige med rigtige ud-af-bogen-pædagogik. Det, tror vi, er vejen fra pensum til aha! Vi har gennem mange år gode erfaringer hermed inden for naturvidenskab, men de sidste 5-6 år har vi udbredt det til alle fag. Vi satser på både Science og Culture.

Skolen stiller en bærbar computer og en arbejdsplads til rådighed for alle ansatte, men vigtigst af alt har vi flere kvadratmeter og højere til loftet end de fleste andre skoler – og vi forventer, at du gør brug af begge dele.

Alssundgymnasiet Sønderborg lægger vægt på mangfoldighed. Alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge de opslåede stillinger.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til konstitueret rektor Jens Verdoner på tlf. 74 42 05 55, mail jv@ags.dk. For flere oplysninger om skolen, se www.ags.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 4. juni 2018 kl. 16

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt løbende.