Ledige stillinger

Biologi - Bioteknologi - Engelsk

Ved Alssundgymnasiet Sønderborg opslås et/to vikariater i biologi/bioteknologi (ca. en halv stilling) og engelsk (et enkelt hold) til besættelse pr. 1. februar 2018, gerne før. Vikariaterne forventes at vare frem til og med juni 2018. For biologi/bioteknologi vil der være mulighed for forlængelse/fastansættelse.

Alssundgymnasiet er et alment gymnasium med ca. 500 elever, knap 50 lærere og 15 tekniske-administrative medarbejdere. Der er inden for skolens to profilområder ”Science” og ”Culture” tradition for at arbejde projekter på tværs af gymnasiets fagrække samt med projekter, der inddrager eksterne samarbejdspartnere.

Skolen har en velfungerende elevgruppe og et godt arbejdsklima. Skolen stiller en bærbar computer og en arbejdsplads på skolen til rådighed for alle ansatte.

Alssundgymnasiet Sønderborg lægger vægt på mangfoldighed. Alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge den opslåede stilling.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til rektor Per Møller på tlf.: 74 42 05 01 eller på mail: pm@ags.dk. For flere oplysninger om skolen, se  www.ags.dk/om-os

Ansøgningen skal sendes elektronisk på www.gymnaisejob.dk senest den 12. januar 2018.

Der afholdes samtaler løbende.