Kultur og Identitet

Kultur og identitet

Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B

"Findes ondskab i generne, eller kommer den udefra?"

  • Hvordan opstår kulturelle forskelle og sprog?
  • Hvordan virker grupper?
  • Findes ondskab i generne, eller kommer den udefra?

Bevidstheden om sprog og kommunikation er altafgørende i interaktionen mellem mennesker, og du vil i studieretningen få en viden om mennesket i samfundet og om menneskelige relationer. Du vil beskæftige dig med globalisering, politik, samfundsforhold og kultur. Selvom der tilsyneladende kun er små forskelle på os i den vestlige verden, er der alligevel store og uforståelige kulturforskelle, og det vil fagene i studieretningen på forskellig vis belyse.

Identitet er et centralt emne for at forstå det moderne menneske, og både i psykologi, samfundsfag og i arbejdet med litteratur og medier i engelsk vil du komme til at lære om udviklingen af menneskets personlighed og identitet.

Studieretningen har især fokus på den engelsksprogede verden, men engelsk er mere end det. Det er et globalt kommunikationsmiddel og derfor både vigtigt og nødvendigt at kunne mestre. 

Studieretningen vil få tilbudt at komme på studierejse til USA i 3.g.

Du kan se hvilke muligheder du har for valgfag i studieretningen ved at klikke her.

Hvis du også har lyst til at se, hvilke studier denne studieretning kan give dig adgang til, kan du brugeAdgangskortet.