Sprog og Medier

Sprog og medier

Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B

"Er Facebook og Instagram blevet virkeligere end virkeligheden?"

  • Hvilket sprog benytter medierne sig af?
  • Er Facebook og Instagram blevet virkeligere end virkeligheden?
  • Bliver den politiske virkelighed redigeret?
  • Hvordan spiller litteratur og medier sammen?

Denne studieretning arbejder praksis- og anvendelsesorienteret, da mediefag i høj grad er et kreativt og praktisk fag – og du vil få lejlighed til at producere film og TV-programmer, hvor du sammen med dit team står for alle dele af produktionen. I mediefag kommer du også til at beskæftige dig med både nationale og internationale medier. Du vil arbejde med at analysere mediernes virkemidler og tage problemstillinger op i forbindelse med vores ”medialiserede virkelighed”.

Du vil få et sikkert sprogligt grundlag, for engelsk er i dag en vigtig kompetence at kunne mestre. Arbejdet med sprog foregår på mange forskellige måder, fx vil du i perioder samarbejde med elever fra andre lande i forbindelse med skolens internationale kontakter. Du vil selvfølgelig også komme til at læse forskellig slags litteratur på engelsk.  At mestre det engelske sprog foregår gennem læsning og kommunikation.

Studieretningen beskæftiger sig i vidt omfang med den engelsksprogede verden, ikke mindst med USA og den stigende amerikanske indflydelse på vores danske levemåde.  

Studieretningen vil få tilbudt at komme på studierejse til USA i 3.g.

Du kan se hvilke muligheder du har for valgfag i studieretningen ved at klikke her.

Hvis du også har lyst til at se, hvilke studier denne studieretning kan give dig adgang til, kan du brugeAdgangskortet.